Hazmuka.com 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.Průkazy energetické náročnosti budov (dále jen PENB) smí zhotovoat pouze energetickým specialistou, který drží oprávnění uděleného MPO ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (Zpracování průkazu energetické náročnosti budov).


   Obecně je nutné si pořídit PENB:
    - Při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov
    - Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
    - Při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy
    - U stávající budovy užívané orgánem veřejné moci


Časté otázky a odpovědi naleznete v jednoduchém dokumentu vydaném Ministerstvem obchodu a průmyslu ZDEVzhled Grafické části Průkazu energetické náročnosti budov


Zpracování PENBu se zpracovává vyhláškou 73/2013 o energetické náročnosti budov + změna 230/2015 Odkaz ke stažení zde


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Meteorologickou stanici
Herní magazín Realgamer.cz
Adventurní videohru ANI+
Sdílím:
Odkazy na kvalitní obsah