Hazmuka.com


VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ


     V dneší době, kdy rostou ceny energií a jsou stále kladeny vyšší nároky na energetickou náročnost budov, současně vzrůstají požadavky na zpracování konstrukcí i technických zařízení budovy - proto je vždy nutné navrhnout dostupné a vhodné řešení vzduchotechniky, vytápění a chlazení (je-li požadavek požadavek upravovat vzduch i v letním období).

     Problematika větrání se v současnosti řeší více, než kdy dřív. Nové budovy jsou charakterické nízkou průvzdušností, která vzniká současnými požadavky na minimalizaci tepelných ztrát. V interiéru díky tomu vznikají nevhodné podmínky pro život (vyoká koncentrace CO2 = vydýchanost, vysoká vlhkost, těkavé organické látky (VOC)...). Z tohoto důvodu je více než vhodné navrhovat mechanické nucené větrání pomocí automaticky řízených vzduchotechnických jednotek. Je standardem (i nutnost vznikající s nařízením EU) využívat vzduchotechnické zařízení s vysokou účinností zpětného získávání tepla (ZZT, rekuperace), která je nedílnou součástí pro ekonomický i ekologický provoz větrání.Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Meteorologickou stanici
Herní magazín Realgamer.cz
Adventurní videohru ANI+
Sdílím:
Odkazy na kvalitní obsah