Hazmuka.com 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
   Průkaz energetické náročnosti budov vznikl jako opatření pro snižování spotřeby energií a emisí. Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy - tedy energii na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vzduchu větráním, úpravu vlhkosti vzduchu a energii na osvětlení. Podle kvality budovy se poté objekt zařazuje budovu do příslušných tříd v rozsahu A-G (V kategorii A se nachází nejlépe zateplené objekty s instalovaným vysoce efektivními technologiemi). Průkazy energetické náročnosti budov smí zhotovovat pouze energetickým specialistou, který drží oprávnění uděleného Ministerstvem obchodu a průmyslu ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK vs. PRŮKAZ
   Lidé často zaměňují pojmy energetický štítek s průkazem. Zjednodušeně energetický štítek pouze hodnotí tepelně-technické vlastnosti obálky budovy (pouze vnější konstrukce budovy). Průkaz v sobě zahrnuje i hodnocení z pohledu zdroje vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody, osvětlení a úpravy vlhkosti (Jedná se o složitější proces výpočtu než u energetického štítku budovy). V současné době úřady požadují doložení energetické náročnosti pomocí energetického průkazu (ne štítkem).

CENA
   Orientační cena průkazu se odvíjí od náročnosti a velikosti budovy. Důležitým faktorem je také množství podkladů výkresové dokumentace - v případě, že nejsou ždádné podklady a musím si objekt sám zaměřit, je pořizovací cena samozřejmě vyšší. Osobně se starám, aby kvalita zpracovaného průkazu byla vysoká a splňovala veškeré legislativní povinnosti. V případě složitějších a nově projektovaných budov považuji za nutnost komunikovat s jednotlivými profesanty (VZT, UTCH, ZTI...). Považuji se za člověka s dobrými technicko-fyzikálními znalostmi problematiky - běžně projektuji technické profese vzduchotechnika, vytápění, chlazení.

• Rodinný dům: 3 500 - 5 000 Kč

• Bytový dům: od 6 500 Kč

• Občanská vybavenost: Od 8 000 Kč (stavby pro výchovu a vzdělání, Administrativní nudovy, sportovní a tělovýchovné stavby...)

Poznámka: Ceny jsou pouze orientační

JAKÉ PODKLADY BUDU POTŘEBOVAT?
   Tuto problematiku řeším na samostaných stránkách věnovaným pouze průkazům energetické náročnosti budovy...odkaz naleznete: ☛ !!!ZDE!!! ☚. Samozřejmostí je, že se s Vámi prvně zkontaktuji a řeknu, co všechno budu po Vás požadovat. Není nad rozumnou domluvu :)

Obecně je nutné si pořídit PENB při:
● Výstavbě nových budov
● Nástavbě, přístavbě objektu
● Rekonstrukcích
● Pronájmu budovy
● Pronájmu ucelené části budovy
● U budov užívané orgánem veřejné moci
Časté otázky a odpovědi naleznete v dokumentu vydaném Ministerstvem obchodu a průmyslu ZDE


Vzhled Grafické části Průkazu energetické náročnosti budov


Průkaz se zpracovává dle vyhlášky 264/2020 o energetické náročnosti budov Odkaz ke stažení zde


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům