Hazmuka.com


VZDUCHOTECHNIKA
Primárním cílem vzduchotechniky (VZT) typických provozů je přívod čerstvého upraveného vzduchu do pobytových místností a odvod použitého vydýchaného vzduchu. Venkovní vzduch je přiváděn do vzt jednotky, kde je následně vzduch upravován. Mezi typické úpravy vzduchotechnických jednotek patří ohřev, chlazení, odvlhčování, vlhčení a filtrace vzduchu. V dneší době, kdy rostou ceny energií a jsou stále kladeny vyšší nároky na energetickou náročnost budov, současně vzrůstají požadavky na zpracování konstrukcí i technických zařízení budovy - proto je vždy nutné navrhnout dostupné a vhodné řešení vzduchotechniky. Problematika větrání se v současnosti řeší více, než kdy dřív. Nové budovy jsou charakterické nízkou přirozenou výměnou čerstvého vzduchu, kterou vzniká současnými požadavky na minimalizaci tepelných ztrát. V interiéru díky tomu vznikají nevhodné podmínky pro život (vyoká koncentrace CO2 = vydýchanost, vysoká vlhkost, těkavé organické látky (VOC) a mnoho dalšího. Z tohoto důvodu je více než vhodné navrhovat mechanické nucené větrání pomocí automaticky řízených vzduchotechnických jednotek. Je standardem (i nutnost vznikající s nařízením EU) využívat vzduchotechnické zařízení s vysokou účinností zpětného získávání tepla (rekuperace tepla z odvodního vzduchu), která je nedílnou součástí pro ekonomický i ekologický provoz větrání.

    SLOŽENÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO SYSTÉMU (kanceláře)
    1. - Vzduchotechnická jednotka
    2. - Potrubí pro přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotky
    3. - Potrubí pro výfuk odpadního vzduchu z VZT jednotky
    4. - Přívod upraveného vzduchu z VZT jednotky do vnitřních prostor
    5. - Odvod použitého vzduchu z místností do VZT jednotky
    6. - Tlumiče hluku pro redukci hluku z VZT jednotky
    7. - Požární klapky na hranici požárních úseků
    8. - Patrový regulátor průtoku vzduchu
    9. - Zatlumení hluku vycházejícího z patrového regulátoru průtoku vzduchu
    10. - Doregulování průtoku vzduchu pro jednotlivémístnosti, celky (je-li požadováno)
    11. - Zatlumení hluku vycházejícího z regulátoru průtoku vzduchu pro jednotlivé místnosti, celky (je-li požadováno)Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům