Hazmuka.com


VZDUCHOTECHNIKA

Primárním cílem vzduchotechniky (VZT) typických provozů je přívod čerstvého upraveného vzduchu do pobytových místností a odvod použitého vydýchaného vzduchu. Venkovní vzduch je přiváděn do VZT jednotky, kde je následně vzduch upravován. Mezi typické úpravy vzduchotechnických jednotek patří zpětné získávání tepla z odvodního vzduchu, dohřev, chlazení, odvlhčování, vlhčení a filtrace vzduchu. V dnešní době jsou stále kladeny vyšší nároky na energetickou náročnost budov → vzrůstají požadavky na zpracování konstrukcí i technických zařízení budovy.

Problematika větrání se v současnosti řeší víc, než kdy dřív. Nové budovy jsou charakteristické nízkou přirozenou výměnou čerstvého venkovního vzduchu, kterou vzniká současnými požadavky na minimalizaci tepelných ztrát. V interiéru díky tomu vznikají nevhodné podmínky pro život (vysoká koncentrace CO2 = vydýchanost, vysoká vlhkost, těkavé organické látky (VOC) a mnoho dalšího. Z tohoto důvodu je více než vhodné navrhovat mechanické nucené větrání pomocí automaticky řízených vzduchotechnických jednotek. Je standardem (i nutnost vznikající s nařízením EU) využívat vzduchotechnické zařízení s vysokou účinností zpětného získávání tepla (rekuperace tepla z odvodního vzduchu), která je nedílnou součástí pro ekonomický i ekologický provoz větrání.SLOŽENÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO SYSTÉMU (kanceláře)
1.- Vzduchotechnická jednotka
2.- Potrubí pro přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotky
3. - Potrubí pro výfuk odpadního vzduchu z VZT jednotky
4. - Přívod upraveného vzduchu z VZT jednotky do vnitřních prostor
5. - Odvod použitého vzduchu z místností do VZT jednotky
6. - Tlumiče hluku pro redukci hluku z VZT jednotky
7. - Požární klapky na hranici požárních úseků
8. - Patrový regulátor průtoku vzduchu
9. - Zatlumení hluku hlavního patrového regulátoru průtoku vzduchu
10. - Doregulování průtoku vzduchu pro jednotlivémístnosti, celky (je-li potřeba)
11. - Zatlumení hluku regulátoru průtoku vzduchu pro jednotlivé místnosti, celky (je-li potřeba)
Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům