Hazmuka.com 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
 
PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY Z POHLEDU PENB, CO JE NUTNÉ SPLNIT
 
V případech změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny požadavky pro celou budovu podle bodu 1. V ostatních případech musí být splněny požadavky pro celou budovu podle bodu 2.
 


 
Nutné splnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie = splnit podmínky pro:
 
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Celková dodaná energie
Průměrný součinitel prostupu tepla


 
Nutné splnit požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy = splnit jednu z podmínek:
 
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Průměrný součinitel prostupu tepla
 
       NEBO
 
Celková dodaná energie
Průměrný součinitel prostupu tepla
 
       NEBO
 
Všechny nové a měněné stavební prvky musí mít U ≤ Doporučená hodnota podle ČSN 730540-2 (výjimka u mrazíren)
Účinnosti měněných technických systémů není nižší než referenční hodnota z vyhláškyJsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům