Hazmuka.com 

INFO
Jsem projektant v oboru technika prostředí staveb se specializací na technická zařízení budov. Zaměřuji se na profesi vzduchotechnika, vytápění, chlazení a zpracování průkazu energetické náročnosti budov.

VYBERTE SI Z KATEGORII Z NÁSLEDUJÍCÍ NABÍDKY POD TÍMTO TEXTEM:


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům